Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Διεύρυνση της Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών!Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ – Παλαμάς
Πολιτιστικό Κέντρο “Παναγιώτης Παλαμάς”
Αίθουσα "Αποστόλη Παπαντίνα"
http://aimodotespalama.blogspot.gr/
aimodotespalama@gmail.com
Τηλ. Επικ. 6944585846


     Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Παλαμά αποφάσισε, αναγνωρίζοντας την μέχρι τώρα δουλειά που κάνει η επιτροπή νέων αιμοδοτών στις έκτακτες – κυρίως-  αιμοδοσίες του συλλόγου που γίνονται τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, να την διευρύνει με τρεις νέους αιμοδότες.
     Όλο και περισσότεροι νέοι εμφανίζονται στις αιμοδοσίες και αυτό γιατί οι νέοι του Παλαμά ευαισθητοποιούνται πολύ περισσότερο σε σχέση με τους μεγάλους (ηλικιακά).
     Το Δ.Σ. του συλλόγου ενημερώνει με ομιλίες και ενημερωτικά φυλλάδια στους μαθητές της τρίτης λυκείου του ΕΠΑΛ και του ΓΕΛ Παλαμά, όμως την προσωπική επαφή την κάνει η επιτροπή νέων αιμοδοτών.
     Μέλη της επιτροπής νέων αιμοδοτών είναι παρόντα στις τακτικές και έκτακτες αιμοδοσίες του συλλόγου στο Κ.Υ. Παλαμά και βοηθάνε στην διαδικασία.
     Πιστεύουμε ότι το μέλλον της αιμοδοσίας είναι οι νέοι της περιοχής Παλαμά και με την διεύρυνση της παραπάνω επιτροπής θα προσελκύσουμε πολλούς νέους στο Σύλλογο. 

Στην επιτροπή Νέων Αιμοδοτών συμμετέχουν ενεργά οι:
Παπαντίνας Κωνσταντίνος, φοιτητής γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Ράγιας Δημήτριος, φοιτητής Ιατρικής Λάρισας
Τσιρώνης Ιωάννης, φοιτητής Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης
Μπακαλάκος Αθανάσιος, ηλεκτρολόγος Πολυτεχνείου Πάτρας
Τσιγαρδά Ναταλία, τοπογράφος Μετσόβιου πολυτεχνείου Αθήνας
Ξάνθης Ιωάννης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βόλου

 και προστέθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. οι :
Κατής Θάνος, παιδαγωγικό Ουκρανίας
Σιαφράκας Ευάγγελος, πολιτικός μηχανικός Μετσόβιου Πολυτεχνείο Αθηνών και
Θεοχάρη Αικατερίνη, πτυχιούχος παιδαγωγικού Θεσσαλονίκης.

       Όλοι τους είναι εθελοντές αιμοδότες και πέρα από το αίμα τους προσφέρουν εθελοντικά και στις δράσεις που αναλαμβάνει ο σύλλογος.

Κάνω κάτι προς όφελος της κοινωνίας... γιατί πρέπει να βοηθήσω κάποιον να ζήσει...
γι' αυτό προσφέρω αίμα – γι’ αυτό είμαι εθελοντής αιμοδότης!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου